Ka bood dhex mushaaxida

Nala Soo Xiriir

Si aad noo la wadaagto warbixin, xog ama arrin kale oo muhiim ah, waxaad nagala soo xariirri kartaa halkan si toos ah.
Muhiim ayey noo tahay taasi.

Mahadsanid!

 

Dir Farriintaada